Planten en dieren

Dankzij de vele overgangen van hoog naar laag, van droog naar nat en van zand naar klei is Doorwerth rijk aan wilde planten. Er groeien onder andere adelaarsvaren, kamperfoelie, valse salie en hier en daar ook eikvaren, salomonszegel, dalkruid, speenkruid, bosanemoon en bosklaverzuring. Bijzonder zijn draadzegge, slanke waterbies en kruipganzerik. In het stinsenbosje bij het kasteel komt de zeldzame holwortel voor.

Nat gebied

Bij de bronnetjes en vijvers langs de Fonteinallee en op de overgang naar de uiterwaarden komen paddenstoelen als morieljes en spechtinktzwam voor. Aan plantensoorten vinden we kruisbladwalstro, agrimonie, glidkruid en watermunt voor en in het brongebied van de Seelbeek paarbladig goudveil.

Dieren

Langs de Seelbeek en de Fonteinallee zijn geregeld de ijsvogel en de grote gele kwikstaart te zien. In de beek langs de Fonteinallee leeft een in ons land zeldzame platworm. Elk voorjaar trekken de padden en bruine kikkers uit het bosgebied massaal naar de paaiplaatsen in de uiterwaarden. In enkele meer open gedeelten van het eikenhakhout, waar de zonnewarmte tot op de bodem doordringt, is de hazelworm gesignaleerd.

Vogels en vleermuizen

In de uiterwaarden bij het kasteel komen zeer veel vogels voor zoals de ooievaar, aalschover, blauwe- en grote zilverreiger, groene specht, buizerd en havik. In de winter verblijven er grote groepen ganzen en smienten. In een ijskelder en schuilkelder op Doorwerth overwinteren vleermuizen. Er zijn onder andere baardvleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis en de bijzondere Bechsteins vleermuis waargenomen.

Duno

Uit de aanwezigheid van specifieke bomen en heesters is af te leiden dat hier een landhuis heeft gestaan. Op de Duno vindt u robinia's en paardenkastanjes rondom het voormalig landhuis. 

Op landgoed Zilverberg proberen we door hakhout beheer om vliegend hert en adders terug te krijgen.