Geschiedenis

De ridderzaal en de overige vertrekken in de oost- en noordvleugel zijn zoveel mogelijk in middeleeuwse vorm hersteld. In de ridderzaal is de schouw voorzien van een kopie van het 16e-eeuwse schoorsteenfries dat in 1944 verloren was gegaan. In de zuidvleugel is de gevangenis intact gebleven, compleet met het beruchte spijkerplafond. Ook de keuken is de moeite waard met zijn natuurstenen pekelbakken voor het bewaren van vlees, de ingebouwde bakoven en het fornuis met warmwaterreservoir.

Bouwgeschiedenis

Het oudste gedeelte uit ongeveer 1280 was een rechthoekige woontoren of zaalburcht. Die stond op de plek van de huidige oostvleugel van het kasteel. De zaalburcht had 1,2 meter dikke muren en was omgeven door water. Er was ook al sprake van een voorburcht. In de loop van de 15e eeuw werd het complex vergroot, waardoor vier vleugels rond een binnenplein ontstonden. Na enige moderniseringen kreeg de hoofdburcht omstreeks 1560 min of meer zijn huidige aanzien.

Verval en herstel

In de daarop volgende eeuwen hebben diverse adellijke families het slot bewoond. Aan het begin van de 19e eeuw verkeerde het in slechte staat. In het midden van de 19e eeuw werd het kasteel weer hersteld werden er enkele vertrekken in neogotische stijl toegevoegd. Aan het eind van de 19e eeuw was het gebouw echter opnieuw ernstig vervallen. De vereniging ‘De Doorwerth’ voerde tussen 1910 en 1915 een grondige restauratie uit en het leek erop dat het kasteel was gered. De verwoestingen van de slag rond Arnhem in 1944 lieten het kasteel echter als totale ruïne achter.

Naoorlogse restauratie

Pas in de jaren vijftig kwam de restauratie op gang, waarbij Stichting Geldersche Kasteelen het uiteindelijk overnam van vereniging ‘De Doorwerth’. Pas in 1983, na 37 jaar, werd het herstel afgerond. Doorwerth is nu weer een indrukwekkend kasteel met voorburcht op het snijvlak van Rijn en Veluwe.

Keizer Karel

Tijdens de naoorlogse restauratie is interessant archeologisch materiaal tevoorschijn gekomen. Behalve scherven van allerlei soorten aardewerk, ontdekte men onder meer bijzondere 16e-eeuwse haardsteentjes met onder meer het wapen en het motto 'Plus Oultre' (‘steeds verder’) van keizer Karel V (1500-1555).